Podrobnosti o autorech

Krobot, Zdenek, University of Defence, Česká republika
Logo