Podrobnosti o autorech

Barta, Vojtech, University of Defence, Česká republika
Logo