Podrobnosti o autorech

Krivanek, Vaclav, University of Defence, Česká republika

  • - 7. Military Cybernetics and Robotic Systems
    UAV Assisted Landing on Moving UGV
    AbstraktLogo