Podrobnosti o autorech

Bauer, Miloslav, University of Defence, Česká republika
Logo