Podrobnosti o autorech

Kroupa, Lubomir, University of Defence, Česká republika
Logo