Podrobnosti o autorech

Bajer, Josef, University of Defence, Česká republika
Logo