Podrobnosti o autorech

Kratochvil, Jiri, Ph.D. student at the University of Defence, Česká republika
Logo