Podrobnosti o autorech

Kozuba, Jaroslaw, Polish Air Force Academy/Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, Polsko
Logo