Podrobnosti o autorech

Boril, Jan, <p>Faculty of Military Technology</p><p>University of Defence</p>, Česká republika
Logo